Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Đại học công nghiệp tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm học 2015


Trường Đại học công nghiệp tuyển sinh liên thông chính quy các ngành, vừa tốt nghiệp được thi liên thông ngay. LH 0979.868.625 (Cô Lý )
THÔNG BÁO PHI HP TUYN SINH LIÊN THÔNG ĐI HC CÔNG NGHIP HÀ NI CÁC NGÀNH NĂM 2015

             

              TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
           THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2015
Nhà trường tiếp tục tuyển sinh liên thông các trình độ, loại hình đào tạo: Liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy; Liên thông TCCN - Đại học chính quy; Liên thông CĐN - Đại học chính quy như sau:
1. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:CHỈ TIÊU 1500 (Dự kiến)
- Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng
- Thời gian đào tạo: tối thiểu 1.5 năm.
- Các ngành đào tạo liên thông: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật Oto; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử); Khoa học máy tính; Quản trị kinh doanh; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ May.
- Môn thi tuyển sinh: Toán (Chương trình THPT); Cơ sở ngành; Chuyên ngành
- Thời gian đăng ký dự thi và tổ chức thi:
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 2/10/2015 đến ngày 25/11/2015.
- Thời gian ôn thi (dự kiến): Các buổi tối (18h - 21h)
+ Môn chuyên ngành: + Môn Cơ sở ngành: + Môn toán:
- Thời gian thi (dự kiến): ngày 25 - 26/12/2015.
- Quyền lợi của người học liên thông cao đẳng: Sinh viên được học theo hình thức đào tạo tập trung chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy của ngành đào tạo liên thông .
2. LIÊN THÔNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: CHỈ TIÊU 300 (Dự kiến)
- Đối tượng: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp
- Thời gian đào tạo: tối thiểu 2,5 năm.
- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Oto; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán.
- Môn thi liên thông: Toán (Chương trình THPT); Cơ sở ngành; Chuyên ngành
- Thời gian đăng ký dự thi và tổ chức thi:
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi:
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 2/10/2015 đến 25/11/2015.
- Thời gian ôn thi (dự kiến): Các buổi tối (18h - 21h)
+Môn chuyên ngành: + Môn Cơ sở ngành: + Môn Toán:
- Thời gian thi (dự kiến): ngày 25 - 26/12/2015
- Quyền lợi của người học liên thông trung cấp: Sinh viên được học theo hình thức đào tạo tập trung chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy của ngành đào tạo.
- Đối tượng: Tốt nghiệp Cao đẳng nghề.
- Thời gian đào tạo: tối thiểu 2 năm.
- Các ngành đào tạo liên thông nghề: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật O tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Kế toán.
- Môn thi tuyển sinh: Toán (Chương trình THPT); Cơ sở ngành; Chuyên ngành
- Thời gian đăng ký dự thi và tổ chức thi:
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 25/09/2015 đến 15/11/2015.
- Thời gian ôn thi (dự kiến): Các buổi tối (18h-21h)
+ Môn chuyên ngành: + Môn Cơ sở ngành: + Môn Toán:
- Thời gian thi (dự kiến): ngày 25 - 26/12/2015
- Quyền lợi của người học liên thông nghề: Sinh viên được học theo hình thức đào tạo tập trung chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy của ngành đào tạo.
4. ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM: CHỈ TIÊU 200 (Dự kiến)
- Đối tượng tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Nếu tốt nghiệp Đại học được miễn thi).
- Thời gian đào tạo: 4.5 năm.
- Ngành đào tạo vừa học vừa làm: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghẹ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Khoa học máy tính; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Ngôn ngữ Anh.
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 2/10/2015.
- Ngày thi: Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, đợt 1: tháng 3 - 4/2015; đợt 2: tháng 10 -11/2015
- Môn thi: Toán, Vật lý; Hóa học.
- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.
MỌI CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH LIÊN HỆ:
Văn phòng tuyển sinh:
Phòng 301 - Nhà B - Trong trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 5, Lê Đức Thọ (Đối diện công an Quận Nam Từ Liêm)